Quốc Kỳ và Quốc Huy của vương quốc Campuchia có ý nghĩa gì ?

Campuchia (tên chính thức: Vương quốc Campuchia – The Kingdom of Cambodia). Vương quốc Campuchia cũng còn được gọi là Căm Bốt (theo tiếng Pháp: Cambodge) hay Cao Miên (theo âm Hán-Việt của từ “Khmer”), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở phía Nam, Thái Lan ở phía Tây, Lào ở phía Bắc và Việt Nam ở phía Đông.

Campuchia là một trong số ít đất nước Quân chủ lập hiến còn tồn tại đến ngày nay. Đất nước có Đức vua là lãnh đạo cao nhất, thông qua tất cả các quyết định lập pháp; việc hành pháp do chính phủ trung ương đứng đầu là Thủ tướng, hiện nay là Thủ tướng Hun Sen, người đã giữ chức vụ này từ thảng 01/1985. Ngoài ra, Vua sãi là Cha tâm linh của dân tộc, người duy nhất mà Đức vua cũng phải cúi đầu.

A. Quốc kỳ Campuchia : được chọn lại vào năm 1993, sau cuộc tổng tuyển cử đưa quốc gia này trở lại thời kỳ quân chủ. Quốc kỳ Campuchia gồm có ba sọc ngang màu xanh biển, đỏ và hình Angkor Wat màu trắng ở chính giữa. Hình Angkor Wat là biểu tượng cho sự thanh liêm, công lý của nhân dân và là di sản văn hóa của Campuchia, đồng thời tượng trưng cho Phật giáo Nam truyền – tôn giáo chính tại Campuchia. Màu xanh là biểu tượng của sự tự do, đoàn kết, tình nghĩa anh em đồng thời tượng trưng cho nhà vua. Màu đỏ là biểu thị lòng can đản của cả nhân dân Campuchia.

Quốc Kỳ và Quốc Huy của vương quốc Campuchia có ý nghĩa gì ?

B. Quốc huy Campuchia : biểu tượng hoàng gia của Campuchia là biểu tượng thể hiện chế độ quân chủ tại Campuchia. Nó tồn tại từ khi thành lập vương quốc Campuchia độc lập năm 1953. Nó được biểu trưng như là lá cờ của : Hoàng Gia và biểu tượng của Quốc Vương Campuchia. Biểu tượng bị xóa bỏ dưới thời Cộng hòa Khmer (1970-1975). Nó được khôi phục lại vào năm 1993 dưới triều vua Norodom Sihanouk. Nền văn minh đầu tiên được biết tại Campuchia, xuất hiện vào khoảng thiên niên kỷ thứ nhất; từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII, nền văn minh Khmer đã phát triển rực rỡ ở đây.

Quốc Kỳ và Quốc Huy của vương quốc Campuchia có ý nghĩa gì ?

Xem thêm bài viết liên quan :

Share This Post

Bài viết liên quan: Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của vương quốc Campuchia có gì? Lịch sử thủ đô PhnomPenh của Campuchia còn được gọi là tên gì ? Vương quốc Campuchia có những vùng trọng điểm và ngôn ngữ gì ? Vương Quốc Campuchia – Bách Khoa Campodia